Endrede betingelser pga. COVID-19

Åpent kjøpt fram til 30 dager før avreise

Full refusjon hvis norske og/eller italienske helsemyndigheter fraråder reiser til destinasjonen på tidspunktet for reisen. Gjelder alle reiser bestilt etter 1. oktober 2020. 
 

Vilkår og betingelser for reiser med SibillaTravel

Ved bestilling aksepteres disse betingelsene:

• Etter bestilling av ønsket reise/opphold/aktivitet får den reisende tilsendt en bekreftelse pr e-post og en faktura pålydende 30 % av totalbeløpet med 7 dagers betalingsfrist. Hvis forskudd ikke er betalt innen fristen, står SibillaTravel fritt til å annullere bestillingen uten varsel. Reisedokumenter sendes ut ca. 2 uker før avreise.

• Faktura med betalingsfrist på 7 dager på restbeløp sendes ut ca. 2 måneder før avreise.

• SibillaTravel forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av reiseopplegg som følge av ekstraordinære hendelser (force majeure) eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, slik som naturkatastrofer, opprør, krig, terroristangrep, streik eller lignede. SibillaTravel har ingen ansvar for utkommet.

• Dersom kunden har bestilt en reise i delt dobbeltrom og det innen avreise ikke melder seg på andre som ønsker å dele dobbeltrom på valgt avgang, vil SibillaTravel belaste kunden for enkeltromstillegg.

• Den reisende har rett til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta, dersom han underretter SibillaTravel om dette innen rimelig tid før avreise.

• Ved bestilling av sportslige aktiviteter vil nødvendig utstyr (f.eks. sykkel) være tilgjengelig og reisende står økonomisk ansvarlig for tyveri som er selvforskyldt

• Reisende står økonomisk ansvarlig for ødeleggelse/skader på hotellrom.

• Flyreiser bestilles normalt på egenhånd i samsvar med oppholdet/aktivitetens start, med mindre annet er avtalt med SibillaTravel. Bestill ikke fly før tur bekreftes fra SibillaTravel.

• Du må selv sjekke at ditt pass og reiseforsikring er gyldig under hele oppholdet. Vi anbefaler alle å ha med seg E111 (europeiske helsetrygdkort) under reisen.

• Under oppholdet i Marche vil vår italiensk/engelsktalende turvert være tilgjengelig ved behov for assistanse. I tillegg vil en norsktalende representant for SibillaTravel alltid kunne nås på telefon.

• SibillaTravel forplikter seg til å gjennomføre avtalt program og oppdatere underveis om det er endringer. Aktivitetens dag kan variere etter vær eller endrede åpningstider.  


Avbestilling og kansellering

• Ved gruppereiser forbeholder SibillaTravel seg retten til å avlyse dersom antall deltakere er for lavt, dvs. under opplyst minimum deltagernivå. Innbetalt beløp refunderes kunde.

• Såfremt annet ikke er opplyst ved bestilling er det mulig å avbestille gruppereiser såfremt det totale antall reisende ikke blir mindre enn det oppgitte minimumsantall. Det er ingen gebyr for avbestillinger som gjøres inntil 60 dager før avreise.

Deretter gjelder følgende regler:
o Ved avbestilling av reisen mellom 59 – 30 dager før reisens start beholdes 30% av totalsum
o Ved avbestilling av reisen mellom 29 – 14 dager beholdes 50 % av totalsum.
o Ved avbestilling av reisen mellom 13 – 6 dager beholdes 90 % av totalsum.
o Ved avbestilling av reisen 5 dager eller mindre før reisestart, beholdes 100 % av totalsum.

• En bestilt enkeltaktivitet er mulig å avbestille etter de samme betingelser, såfremt denne ikke inngår en gruppereise og antall deltagere er for lavt.

• 2 dager før avreise blir 100% av den betalte summen belastet.

• Den reisende må selv ordne avbestillings og -reiseforsikring. Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. SibillaTravel anbefaler alle å tegne avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring.


Forbehold om prisendringer

• Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder valutaendringer og økning av skatter og/eller avgifter, samt endringer hos våre samarbeidspartnere.

• Tilbudet er gitt med utgangspunkt i et oppgitt minimum antall reisende. Ved endringer i antall reisende, har SibillaTravel rett til å justere prisene. Endelige priser fastsettes ut fra gjeldende valutakurser og priser på tidspunkt for sluttfaktura.


Vi tar forbehold om skrivefeil på nettside og reisedokumenter.